University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 8870
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. EEUWGETIJDE
  2. Julius Caesar en Cato
Revenue: 344:2:0 (344.1) guilders
Notes:
  1. Eerste spel uit Rekenboek 1737/38 en UBL Ltk 2136, fo [25]v; de Boeken melden slechts: “zinnespel”
  2. Tweede spel uit UBL Ltk 2136, fo [25]v: 'De dood van Julius Caesar en Cato'; Rekenboek 1737/38: “voor ’t publiek met de dood van Cezar zegge Julius Cezar en Kato”; GAA T 701.005:23: “het zelve treurspel”(namelijk als op 7 januari 1738)