University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 8703
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De gekroonde na haar dood
Revenue: 406:14:0 (406.7) guilders
Notes:
  1. In de maanden januari, februari en maart 1736 liet de schrijver van de Boeken vier posten ongedateerd en aangezien zo’n post niet noodzakelijk in de maand thuishoort waar hij genoteerd is, is deze datum slechts een hypothese op basis van het speelschema in deze maanden (maandag/zaterdag). De andere ongedateerde posten staan op 14 januari, 14 februari en 12 maart 1736