University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 8688
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Gijsbrecht van Amstel
  2. Kloris en Roosje
Revenue: 354:18:0 (354.9) guilders
Notes:
  1. In De schertser van 5 Maart 1736 (no. 48) staat een brief van een zekere Silenus Atticus, gedateerd Leiden, 26 februari 1736, over een bezoek aan de Amsterdamse Schouwburg “in dit Jaargety”, waarin gemeld wordt “dat het aangeslage Stuk niet vertoont wierdt” en dat men een “soort van Itaaljaanse Postuurmakery [...] in deszelfs plaats speelde”. Op welke voorstelling (in januari of februari 1736?) dit slaat, wordt echter nergens duidelijk