University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 8425
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Tirannie van Eigenbaat
  2. Lijkstaatsie van Krispijn
Revenue: 372:6:0 (372.3) guilders
Notes:
  1. Tweede spel uit Lootjesboek I
  2. Datum volgens Lootjesboek I; in Boeken ongedateerde post