University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 8152
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Cid
  2. Het onbesturven weeuwtje
Revenue: 233:10:0 (233.5) guilders
Notes:
  1. Aantekening HA 318 over 'De Cid': “in plaats van Krisp[ijn] Test[ateur]”