University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 7286
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De medevrijsters
  2. Het huwelijk van niet
Revenue: 287:13:0 (287.65) guilders
Notes:
  1. In de Boeken staan eerst de gespeelde stukken vermeld en op de volgende regel de datum en de notitie: “van de heeren Bentinck van de oostind: Compagnie 31:00”. De som van dit bedrag plus opbrengst van de voorstelling (f 256:13) is als recette voor 25 november opgevoerd