University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 7098
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De verwaande Hollandse Fransman
  2. Gedwongen huwelijk
Revenue: 319:6:0 (319.3) guilders
Notes:
  1. Tweede spel volgens HA 318
  2. Datum volgens HA 318; wat ook geldt voor 10 november 1718. De speeldag van 10 november 1718 is in de Boeken op 12 november 1718 gedateerd, terwijl de speeldag van 12 november daar ongedateerd is (en na de post van 28 november genoteerd is)