University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 6941
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Armida
  2. Dronkemanstestament
Revenue: 961:3:0 (961.15) guilders
Notes:
  1. Boeken: “voor de Czarinne van groot Ruslant”; HA 319 [1]: “voor den Czaar” en “dubbel geld”; HA 319 [2]: “voor zyn haare Czaarsche majesteiten, dubbel geld”; id. HA 318
  2. Tweede spel uit HA 318; HA 319 [1] en [2]