University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 6252
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Scilla
  2. Lubbert Lubbertze
Revenue: 652:6:0 (652.3) guilders
Notes:
  1. HA 318 geeft hier als recette 758:16 (= f 652:06 feitelijke recette + f 106:10 van de prins van Hessen Kassel; zie HA 319 [1]: “voor den Pr. van Hessen Kassel”; notitie: “vereering ? 106:10”; HA 319 [2]: “Is de Prins van Hessen Kassel geweest [...] en heeft gegeeven, door den Heer van Beuningen, 20. Dukaten, gerekend tot ? 106:10”. In de Boeken, waar het bezoek noch de verering van de prins wordt vermeld, wordt de ‘verering’ verrekend op 18 en 21 november 1709 (zie noten aldaar)