University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 5834
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Joseph of Sofompaneas
  2. Joseph in Egypten
  3. Joseph in Dothan
Revenue: 593:1:0 (593.05) guilders
Notes:
  1. Voor deze speeldag en voor 19 februari 1705 staat er in HA 318: “en Extraord. Muzyk”; HA 319 [1]: “met Extraordinair Muzyk”. Het is uit de notitie niet op te maken of de muziek bij de Joseph-stukken hoorde of erna gespeeld werd. Wellicht gaat het om het divertissement met liedjes en dansjes, waarvan alleen de tekst is overgeleverd: 'Sujet du divertissement en musique, que l’on represente à la Theatre d’Amsterdam' (Amsterdam, heritiers J. Lescailje, 1705) [exemplaar KB]
  2. HA 318 geeft als recette voor 16 en 19 februari 1705 respectievelijk 608:01 en 616:08. De verschillen (+/- f 15) vallen echter tegen elkaar weg