University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 5138
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De gekroonde na haar dood
  2. De aardige schaking
Revenue: 329:12:0 (329.6) guilders
Notes:
  1. HA 318 over 'De gekroonde na haar dood': ‘door eenige Liefhebbers in de Spaansche taale: In ’t Spel een Muzyk van Instrum[enten]’. Zie verder 2 mei 1697