University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 4427
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Horace en Curace
  2. Verwarde jaloezie
Notes:
  1. Gegevens uit HA 318, met notatie ‘voor de Heeren’. Maar zie NVA, ‘Verwelkominge van Mélpomené, aan [...] de heeren burgermeesteren der stad Amsterdam, toen haar edele grootachtbaarhéden, naar ouder gewoonte, de 31e van Wintermaand des jaars 1688. den Schouwburg met hunne tegenwoordigheid vereerden’ (1719; 2de dr.). 31 december 1688 is een waarschijnlijker datum, want een maandag. (De ‘Dankzégginge’ aan de burgemeesters ‘na het vertoonen van Horace en Curace’ is ongedateerd’.)