University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 3364
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Vertoningsspel op de vrede
  2. Het schaapshoofd
  3. dubbele juffer-dans
Revenue: 212:3:0 (212.15) guilders
Notes:
  1. In Boeken 441 staan voor deze hele maand andere recettes opgegeven dan hier vermeld (uit Boeken 430)
  2. dubbele juffer-dans' volgens HA 318. Boeken 441: ‘de dans van de dubbele juffrouw’