University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 3349
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Andromache
  2. De vrijer in de kist
Revenue: 306:16:0 (306.8) guilders
Notes:
  1. In Boeken 441 staan voor deze hele maand andere recettes opgegeven dan hier vermeld (uit Boeken 430)
  2. Tweede spel volgens Boeken 441