University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 3346
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Don Jeronimo, maarschalk van Spanje
  2. Pefroen
Revenue: 400:19:0 (400.95) guilders
Notes:
  1. In Boeken 441 staan voor deze hele maand andere recettes opgegeven dan hier vermeld (uit Boeken 430)
  2. Tweede spel volgens Boeken 441