University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 3319
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Genoveva
  2. De vrijer in de kist
Revenue: 516:10:0 (516.5) guilders
Notes:
  1. In Boeken 441 staan voor deze hele maand andere recettes opgegeven dan hier vermeld (uit Boeken 430)
  2. HA 318: 30 mei 1678