University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 2729
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. HET VERWARDE HUWELIJK
  2. pantalonade
Revenue: 241:5:0 (241.25) guilders
Notes:
  1. De pantalonade ontbreekt in de Boeken. Volgens Kossmann, Nieuwe bijdragen, p. 135: was er ook een ‘[pantalonade] voorstellende een vrouwelijke equilibriste op haar hoofd staand en op haar voeten staande een mannelijke, zoo kunstig, dat zij samen een figuur schijnen te vormen; de kleeding der mannelijke gestalte is rood en geel’. De pantalonade ontbreekt overigens in Boeken 425