University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 25736
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Een Amsterdamsche Jongen of het Buskruitverraad in 1622, oorspronkelijk tooneelspel
Notes:
    Aan het slot van het 8ste tafereel toepasselijk decoratief vervaardigd door des Heer J. D. G. Grootveld. Het gedicht voor te dragen door den heer J. de Jong, de liederen te zingen door een gemengd kinderkoor.