University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 24673
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Michiel Adriaansz. De Ruiter, treurspel
  2. Aladyn, of de wonderlamp, ballet-pantomime
Revenue: 1097.725 (1097.725) guilders
Notes:
    Ten voordeele van den Heer J. Tjasink, en tot feestviering zijner 25jarige tooneelverbindtenis. Waain de Beneficiant de rol van La Borde zal vervullen, zijnde die, waarmede hij voor Vijfentwintig Jaren, op dezen Schouwburg heeft gedebuteerd.