University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 23213
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Een Amsterdamschen jongen, of het buskruit-verraad in 1622, oorspronkelijk tooneelspel
  2. Prof H. Cottrely
Notes: