University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 22713
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De onechte zoon, tooneelspel
  2. De familie Kolzinski, of Liefde en Wraak, nieuw groot Russiesch ballet-pantomime
Notes: