University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 21751
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Paljas, tooneelspel
  2. De rozen-nimf, nieuw groot toover-ballet-pantomime
Notes:
    De directie van den schouwburg ondervonden hebbende, dat door kwaadwilligen hare aankondigings-billetten op de openbare wegen worden afgescheurd, en daar het schijnt dat eene dusdanige onbeschaamdheid niet kan belet worden, vindt zij zihc verpligt de vrijheid te nemen, het ge-eerd publiek beleeflijk uit te noodigen meer dan ooit zijne aandacht wel te willen vestigen op de aankondigingen die van hare onderneming in de dagbladen verschijnen, wijl zij zich verpligt zou gevoelen, indien deze schennis voortdurend plaats grijpt, deze zoo kostbare wijze van bekendmaking te staken.