University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 21646
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De geleerde vrouwen, blijspel
  2. Hulde aan de maatschappij: tot nut van't algemeen. Dichtstuk
  3. Christina van Rusland en Milna Peterhoff, of De vorstin en de Kamerjuffer, historieel blijspel
Notes: