University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 21490
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De onechte zoon, beroemd tooneelspel
  2. Het feest der inhuldiging, zinnebeeldige voorstelling
Notes: