University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 21317
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Simpson & Comp., Blijspel
  2. De Sylphide, groot ballet-pantomime.
Notes:
    Sluiting van het tooneeel, laatste voorstelling met Mejufvrouw Adelle Polin en den Heer Theodor Casperini.