University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 20178
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Het gewaande huwelijk
  2. Dertig jaren tooneeldienst, of de vertooning ten voordeele van een' oud' souffleur
  3. Arlequin gelukkig visscher
Notes: