University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 20084
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Het visschers-meisje, of de ruine aan den oever van den Rhyn
  2. Arlequin, bediende van Pantalon, koffijhuishouder en restaurateur
Notes: