University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 19790
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Dertig jaren tooneeldienst, of de vertooning ten voordeele van een' oud' souffleur
  2. De eerste liefde, of de herinneringen der kindschheid
  3. Wit en zwart, of de standverwisseling van Arlequin
Notes: