University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 19788
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Dertig jaren tooneeldienst, of de vertooning ten voordeele van een' oud' souffleur
  2. Wit en zwart, of de standverwisseling van Arlequin
Notes: