University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 19071
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Hulde aan de nagedachtenis van J. van (den) Vondel
  2. Het weeskind van China
  3. De slag op de Zuiderzee, in 1573, of de twee stuurlieden
Notes: