University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 18459
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Dertig jaren tooneeldienst, of de vertooning ten voordeele van een' oud' souffleur
  2. De melomanie, of drift tot zang en dans
  3. De herschepping van Arlequin, of de (gouden) toover-ratel
Notes: