University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 18034
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Democritis of de verliefde philosoof
  2. De kwalyk bewaarde dochter, of de onnutte voorzorg
Notes: