University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 17994
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De oude tooneelspeler
  2. Het landhuis aan den grooten weg
  3. Alraschid en Zobeide, of Kalif Visser
Notes: