University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 17681
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Democritis of de verliefde philosoof
  2. De mislukte liefdesontwerpen, of Arlequin begunstigd door zyn beschermg.
Notes: