University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 16852
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Het zelfgevoel
  2. De menschlievende kozak
  3. De calif van Bagdad, of het gevreesde teeken
Notes: