University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 16642
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Het Weeskind, tooneelspel
  2. De Ouderliefde, zangspel
  3. Sazan en Guluma, of de Minnenyd aan het Hof van Koraïm, groot Asiatisch ballet pantomime
Notes: