University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 16637
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Onechte Zoon, tooneelspel
  2. De Hoefsmit, blyspel
  3. Een Groot Divertissement
  4. Tot slot zal door den Heer M. Westerman, een door hem zelve vervaardigd toepasselyk Vaers, gere├žiteerd worden.
Notes: