University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 16591
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Czaar Peter de Groote, Keizer aller Russen, zangspel
  2. Tusschen beiden zal door den Heer M. Westerman, een op de tegenwoordige heugchelyke Tydsomstandigheden toepasselyk, en door hemzelve vervaardigd Vaers, gereciteerd worden.
  3. Bertha en Emma, of de Kruisheeren van Jeruzalem, nieuw groot ballet pantomime
Notes: