University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 16442
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De onechte zoon, tooneelspel
  2. Sazan en Guluma, of de minnenyd aan 't hof van Koraïm, nieuw groot Asiatisch ballet pantomime
Notes: