University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 16299
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De onechte zoon, tooneelspel
  2. De listige minnaar, of de bedrogen pruikenmaker, comicq ballet pantomime
Notes: