University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 16136
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Jachtpartij van Hendrik de Vierde, Tooneelspel.
  2. Het noodlottige kind, Pantomime
Notes: