University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 16076
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Ortenbergsche Familie bij Molwitz, Tooneelspel.
  2. De Slaven, Pantomime.
  3. Krispijn Medevrijer, Kluchtspel.
Notes: