University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 15936
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Tekéli, Tooneelspel.
  2. De Feestviering van den Wapenstilstand tusschen de Hongaren en Oostenrijkers, Pantomime.
Revenue: 1255:14:0 (1255.7) guilders
Notes: