University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 15931
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Michiel Adriaansz. de Ruiter, Treurspel.
  2. HULDE VAN DE SCHOONE KUNSTEN AAN HARE BESCHERMER, Zinnebeeldig Divertissement.
Revenue: 518:5:0 (518.25) guilders
Notes:
    Ter viering van s'konings verjaardag