University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 15873
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Jacoba van Beyeren, Treurspel.
  2. Ulisses aan het Hof van Alcinous, Pantomime
Notes:
    Ten voordele der ingezetenen van dit koninkrijk, door den jongstledenen watervloed ongelukkig geworden.