University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 15722
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Beverlei, Burger Treurspel.
  2. *TREURPLECHTIGHEID AAN DE NAGEDACHTENIS VAN DE VERDIENSTELIJKE ACTRICE HELENA SNOEK TOEGEWIJD
Notes: