University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 15068
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Jachtpartij van Hendrik den Vierden, Tooneelspel.
  2. De Morgenstond, of de klompen verloren in de sneeuw, Pantomime.
  3. *DE KNECHT VAN DE TWEE MEESTERS, Vrolijk Zangspel
Notes: