University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 14851
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Gaston en Bayard, Treurspel.
  2. Vrouw Angot, Drama, Treurspel, Klucht, Pantomime.
Notes:
    Tot sluiting van het toneel. Tusschenbeide is door de heer Kroese een aanspraak gedaan.