University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 14849
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Claudine van Florian, Tooneelspel.
  2. *VROUW ANGOT IN ’T SERAIL VAN CONSTANTINOPOLEN, Drama, Treurspel, Klucht, Pantomime.
  3. Een Groot Turksch Divertissement.
Notes:
    Vierde benefiet