University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 14647
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Gijsbrecht van Aemstel, Treurspel.
  2. De Bruiloft van Kloris en Roosje, Kluchtspel met Zang en Dans.
Notes:
    Buitengewoon. De heer Majofski heeft op deze dag, als Thomasvaer bij het einde en op woensdag 1 jan. 1800, door den heer Kroese bij den aanvang des jaars, een toepasselijk vaers, het laatste door den dichter C. Loots vervaardigd, gereciteerd.